1 op 10 vrouwen die gebukt gaan onder huiselijk geweld, leven geïsoleerd. Wij kunnen jou helpen.

Wees gerust in je eigen huis. Praat erover met ons.

“Ik had veel eerder
aangifte moeten doen”

Je bent tot hier geraakt. Moedig!

Zet nu de eerste stap. Dat ben je aan jezelf verplicht.

1 op 10 vrouwen die gebukt gaan onder huiselijk geweld, leven geïsoleerd. Wij kunnen jou helpen.

Wees gerust in je eigen huis.
Praat erover met ons.

Play Video
1 dag op 3

komt politiezone Herent-Kortenberg tussen voor huiselijk geweld.

Je bent tot hier geraakt. Moedig!

Zet nu de eerste stap. Dat ben je aan jezelf verplicht.

Wanneer doe je aangifte als slachtoffer?

Je mag niet gaan werken, je moet binnenshuis blijven, je mag geen taalles volgen, je hebt geen toegang tot financiële middelen en je partner durft gewelddadig uit de hoek komen. Jij bent misschien ook afhankelijk van een verblijfsvergunning.

Doe aangifte bij de politie en we zoeken samen naar een oplossing.
Habiba / slachtoffer

“Heb de moed om iets te doen, wanneer je slachtoffer bent van huiselijk geweld. Vind je de moed niet, omdat je niet weet waar naartoe of omdat je financieel afhankelijk bent van je partner? Zoek dan hulp bij politie of hulpverlening. Er is altijd een uitweg, ook al zie je de oplossing misschien zelf nog niet.”

Habiba / slachtoffer

Een aangifte is jouw vertrekpunt.

Samen zoeken we een uitweg. Vertrouw op de Belgische beschermende maatregelen.

“Ik hoorde vaak luid geroep en gebonk bij de buren. Ik wist dat het niet oké was, maar ik wist niet wat ik moest doen. Uiteindelijk ben ik dit toch gaan melden.”

Odile / getuige

Wanneer meld je huiselijk geweld als getuige?

Huiselijk geweld wordt vaak eerst opgemerkt door een oplettende buur, familielid of vriend.

Kijk niet weg. Meld geweld altijd.

Vrouwen die geïsoleerd leven doen vaak geen aangifte bij huiselijk geweld. Ze staan met hun rug tegen de muur.

Ben jij getuige van dit soort geweld? Meld het aan de politie.
Ben jij getuige van dit soort geweld? Meld het aan de politie.
Bang voor de gevolgen?

Vind je het moeilijk om de stap te zetten naar de politie wanneer je slachtoffer bent van huiselijk geweld omdat je bang bent voor de gevolgen die je beslissing kan hebben op je situatie en je gezin? Weet dat politie, justitie en hulpverlening samenwerken om voor jou tot een veilige situatie te komen.

Neem contact op met de politie of met de gratis hulplijn 1712 wanneer je de stap naar politie (nog) niet wil zetten, om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor jouw situatie.

Door hulp te zoeken, bied je wel perspectief op veiligheid voor je kinderen. Dat is een belangrijke, eerste stap.

Bij het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) of via de gemeenten kan je als slachtoffer van huiselijk geweld gratis juridisch advies krijgen. De familierechtbank kan bovendien dringende maatregelen nemen om voor een veilig(re) situatie voor de kinderen te zorgen.

Het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) voorziet crisisopvang voor slachtoffers die omwille van een heel onveilige situatie dringend een andere verblijfplaats nodig hebben. Een vluchthuis kan een mogelijkheid zijn. Samen met jou werkt het CAW aan een terugkeer naar je partner of naar een zelfstandig leven. De sociale dienst van de gemeente kan samen met jou nagaan op welke financiële hulp je recht hebt en welke mogelijkheden er zijn om een betaalbare (huur)woning te vinden.

Na aangifte bij de politie wordt de situatie opgevolgd door politie, justitie en hulpverlening. Moeilijke, complexe gezinssituaties kunnen in de Ketenaanpak worden opgevolgd. Jeugdhulp, het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), politie, justitie, de sociale dienst van de gemeente, …. zitten samen om de gezinssituatie heel regelmatig op te volgen.

Neem contact op met de politie of met de gratis hulplijn 1712 wanneer je de stap naar politie (nog) niet wil zetten, om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor jouw situatie.
Play Video

Contact opnemen met de politie kan voor jou een uitweg zijn om huiselijk geweld te stoppen

Je hoeft niet bang te zijn om je verhaal te vertellen. Bij politiezone Herent-Kortenberg word je goed opgevangen.

“Wanneer ik twee mensen in zo’n moeilijke situatie kan helpen, besef ik hoe dankbaar ik ben voor mijn job. Ik ben blij dat ik deel kan uitmaken van de oplossing.”

Mohcine / inspecteur politiezone HerKo
Mohcine
inspecteur politiezone HerKo

Denk je eraan om aangifte te doen, maar durf je niet goed?

Jouw veiligheid is onze hoogste prioriteit.
Wat gebeurt er nadat je het contactformulier hebt ingevuld?
Play Video
Een van onze medewerkers neemt verder contact op met jou. Indien je aangifte wil doen, plannen we online een afspraak in.
1
Ben je de Nederlandse taal niet machtig? Breng een vertrouwenspersoon mee die Nederlands spreekt. Indien je die niet hebt, zoeken we samen een tolk.
2
Kom langs bij ons op het politiekantoor om je verhaal te vertellen. Je krijgt alle tijd die daarvoor nodig is.
3
We bekijken samen welke andere hulpinstanties in aanmerking komen voor jou of je partner.
4
Zijn er strafbare feiten gebeurd (zoals slagen en verwondingen, bedreigingen, …)?Dan wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit wordt naar het parket verstuurd. Het parket beslist wat er verder gebeurt, maar houdt zoveel mogelijk rekening met de noden van het gezin.
5
Wat gebeurt er nadat je het contactformulier hebt ingevuld?
Play Video
Een van onze medewerkers neemt verder contact op met jou. Indien je aangifte wil doen, plannen we online een afspraak in.
1
Ben je de Nederlandse taal niet machtig? Breng een vertrouwenspersoon mee die Nederlands spreekt. Indien je die niet hebt, zoeken we samen een tolk.
2
Kom langs bij ons op het politiekantoor om je verhaal te vertellen. Je krijgt alle tijd die daarvoor nodig is.
3
We bekijken samen welke andere hulpinstanties in aanmerking komen voor jou of je partner.
4
Zijn er strafbare feiten gebeurd (zoals slagen en verwondingen, bedreigingen, …)?Dan wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit wordt naar het parket verstuurd. Het parket beslist wat er verder gebeurt, maar houdt zoveel mogelijk rekening met de noden van het gezin.
5
Contactformulier
Om welk soort geweld gaat het?
Eenmalig of herhaaldelijk feit?
Wil je er met de politie over praten?
*De politie neemt contact op.
Misschien lijkt contact opnemen met de politie een stap te ver voor jou. Daar hebben wij alle begrip voor. Er zijn een aantal andere opties die je al verder kunnen helpen.
Scroll naar boven